Hình ảnh

[Sức sống Tinh Vân_SS12] Sống là không chờ đợi

Đăng bởi: editor | 1/7/2014

– Chú thích: Niềm vui, sức sống và sự nhiệt huyết của những Tinhvaners vẫn còn tràn đầy cho dù đã trải qua một ngày dài 
– Tác giả: Vũ Anh Tuấn
– Đơn vị: TVT

TuanVA_SongLaKhongCho Doi_01