Hành Trình 1/4 thế kỷ

[Sức sống Tinh Vân_SS7] Không gian

Đăng bởi: editor | 25/6/2014

– Chú thích ảnh: Không gian làm việc màu sắc

– Tác giả: Hà Đăng Chính

– Đơn vị: TVT

10415641_528939710544623_2027797816915283729_n