Hành Trình 1/4 thế kỷ

[Sức sống Tinh Vân_SS9] Ít tóc

Đăng bởi: editor | 25/6/2014

– Chú thích: Bệnh chung của nhiều Tinhvaners, việc quá nhiều nên cắt trụi để tiết kiệm thời gian cắt tóc

– Tác giả: Hà Đăng Chính

– Đơn vị: TVT

10410631_528940790544515_2176728831834893825_n