JIRA

[ HóngTV ] #3 JIRA Tool

Tại Tinh Vân Jira được customize riêng phù hợp với các yêu cầu theo dõi và quản lý dự án của đơn vị. Tất cả các vấn đề về tiến độ dự án, network, effort của dự án, KPI và chất lượng dự án sẽ đều được quản lý trong hệ thống Jira.
Đăng bởi: yennh | 6/12/2019

Đào tạo Jira tại Tinh Vân

Chiều 11/10, tại phòng họp 1 Tinhvan Group đã Chiều 11/10 vừa qua, tại phòng họp 1 Tinhvan Group đã diễn ra buổi đào tạo đầu tiên cho các thành viên TVS và TVE về Jira cơ bản.
Đăng bởi: dunghh | 25/12/2019