OKR; TVO; Nguyễn Ích Vinh

OKR góp phần vào lợi nhuận của TVO ngay trong quý 1

Anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng giám đốc TVO cho rằng “OKR giúp dễ giám sát và theo dõi tiến độ thực tế so với mục tiêu”. Anh Vinh cũng chỉ ra những ưu điểm khác của OKR và khẳng định “Tất cả những ưu điểm này góp phần quan trọng tạo ra con số lợi nhuận trước thuế rất tốt cho TVO ngay trong quý 1”.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019