OKR; TVT; kết quả

“Xây dựng OKR cần tính đến việc đo đếm dễ dàng”

Trong giai đoạn từ 23/3 đến 4/4, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân sẽ tiến hành họp nội bộ để chốt OKR quý 1, chính thức đề xuất và xây dựng kế hoạch thực hiện OKR quý 2. My.tinhvan đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc điều hành TVT để tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến việc đo đếm kết quả OKR.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019