văn hóa; công ty; đội bóng; đào tạo; nhân viên

“Tinh Vân là một đội bóng…”

Anh Phan Quang Minh nhấn mạnh: "Môi trường văn hóa tạo nên sự gắn kết cho người Tinh Vân và Tinh Vân là một đội bóng đoàn kết, kỷ luật".
Đăng bởi: editor | 25/12/2019