Xa lộ Tinh Vân

Thành lập Ban chiến lược khối Mass của Tinhvan Group

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ngày 29/10/2014, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group Hoàng Tô đã ký quyết định thành lập Ban chiến lược khối Mass với 5 thành viên, cùng định hướng và đưa con tàu Tinh Vân vươn ra thị trường thế giới.

Khối Mass – được khởi động từ năm 2007, đóng vai trò hết sức quan trọng trong tầm nhìn và chiến lược phát triển chung của toàn Tinhvan Group: “Phục vụ cho hàng triệu khách hàng nội địa và vươn ra thị trường toàn cầu”. Các đơn vị thuộc khối Mass bao gồm TVT, MCC và TVB/ EDC đã được đầu tư rất nghiêm túc cả về tài chính (hàng triệu USD) lẫn con người.

tải xuống

Tầm nhìn và chiến lược phát triển chung của toàn Tinhvan Group là “Phục vụ cho hàng triệu khách hàng nội địa và vươn ra thị trường toàn cầu”

Bên cạnh 5 thành viên thuộc Ban chiến lược là lãnh đạo các công ty thuộc khối Mass của Tinhvan Group, khối còn có tổ chuyên môn hỗ trợ sát cho việc đưa ra các quyết định.

Ban Chiến lược khối Mass hoạt động theo qui chế của hội đồng quản trị, biểu quyết theo đa số, có trách nhiệm định hướng và phản biện các chiến lược và kế hoạch của khối Mass, xây dựng thương hiệu, chiến lược nội địa và Global cho từng đơn vị, xây dựng chiến lược phát triển thị trường để thúc đẩy sự hiệp đồng và cộng hưởng mạnh mẽ trong hệ sinh thái Tinh Vân rõ nét hơn, đi vào hiện thực, giúp thu hút nhân tài cho khối Mass…

Thu Hằng