Xã hội - giải trí

Tiêu chuẩn chọn vợ

Đăng bởi: editor | 28/11/2019

Mởi các Tinh Vân Tiên Ông vào kiểm chứng “tiêu chuẩn chọn vợ” nhé !

383611-5413-1408244012

Phải biết đi chợ

Không được nói dài

Không được theo trai

Bỏ nhà bỏ cửa

Phải biết sắm sửa

Cho chồng cho con

Không được lon ton

Bồ bịch nhăng nhít

Lương nhiều hay ít

Nộp cả cho chồng

Không được lông bông

Đánh chồng cãi láo

Chồng xin thông báo

Gửi tới vợ yêu

Cấm vợ nói nhiều

Chồng yêu vợ lắm.

Nguồn: VnExpress

Tags: