Xa lộ Tinh Vân

Tinh Vân dựng Cổng thông tin điện tử cho Tổng Cục Hải Quan

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 31/8/2016, Công ty CP Công nghệ Tinh Vân đã ký hợp đồng Nâng cấp cổng thông tin điện tử hải quan cho Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu tra cứu thông tin tờ khai hải quan phục vụ hoạt động của các cơ quan kiểm tra trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi làm thủ tục hải quan vào nội địa và các hoạt động liên quan, Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan sẽ phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ Tinh Vân nâng cấp trang tiếng Việt của Cổng TTĐT Hải quan cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan.

Việc nâng cấp này được thực hiện trên máy chủ, các máy trạm kết nối thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt trên từng máy trạm, đảm bảo khả năng cài đặt, triển khai, bảo hành bảo trì, nâng cấp dễ dàng.

1375236565

Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan.

Tinhvan Solutions là một đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, triển khai các giải pháp thông tin cho khối Tài chính – Ngân hàng. Ở khối Tài chính công, Tinhvan Solutions là đối tác lâu dài của các đơn vị như Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Tổng cục dự trữ, Ủy ban Chứng khoán, Kho bạc nhà nước và đã triển khai thành công nhiều dự án lớn như: Cổng thông tin điện tử tích hợp (Portal); phần mềm khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa; phần mềm yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán…