Xa lộ Tinh Vân

Tinh Vân xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban CKNN

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ngày 8/4/2015, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã được lựa chọn là đối tác xây dựng 2 dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân – Tinhvan Solutions (TVS) – đơn vị thành viên của Tinh Vân Group được giao thực hiện dự án này.

Hai dịch vụ công trực tuyến Tinhvan Solutions xây dựng cho Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm: “Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến các hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán của công ty đại chúng” và “Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán”.

chung khoanUỷ ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Tinhvan Solutions là một đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, triển khai các giải pháp thông tin cho khối Tài chính – Ngân hàng. Ở khối Tài chính công, Tinhvan Solutions là đối tác lâu dài của các đơn vị như Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Tổng cục dự trữ, Ủy ban Chứng khoán, Kho bạc nhà nước và đã triển khai thành công nhiều dự án lớn như: Cổng thông tin điện tử tích hợp (Portal); phần mềm khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa; phần mềm yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán…

Trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng, Tinhvan Solutions luôn nỗ lực tìm tòi nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các giải pháp tiêu biểu như: Cổng thông tin điện tử tích hợp (Portal); hệ thống phòng chống rửa tiền (AML); hệ thống hỗ trợ chống tấn công DDOS…

Tags: