Xa lộ Tinh Vân

Tinh Vân thắt chặt quy định an ninh thông tin

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Công tác thắt chặt an ninh thông tin được thực hiện nhằm chuẩn bị cho hoạt động đánh giá giám sát hệ thống an ninh thông tin ISO 27001:2005 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của tổ chức DAS diễn ra từ ngày 19 đến 20/6/2014.

secure

Hình minh họa

Theo đó, toàn thể CBVN Tinh Vân cần tuân thủ đúng các quy định đã ban hành về an ninh thông tin. Phòng Hệ thống thông tin, phòng Hành chính Nhân sự và Công ty Giải pháp Phần mềm và Tích hợp hệ thống Tinh Vân (TVS) là các bộ phận/đơn vị đi đầu thực hiện công tác này. Bên cạnh nhiệm vụ thắt chặt và tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến an ninh thông tin, các bộ phận/đơn vị sẽ lên kế hoạch rà soát và kiểm tra việc áp dụng các quy định này trên toàn bộ công ty.

Diệu Quỳnh