Xa lộ Tinh Vân

Tinhvan Group ban hành Quy trình đánh giá nhà cung ứng

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Nhằm mục đích lựa chọn các nhà cung ứng (NCU) tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị, đồng thời rút ngắn thời gian tìm hiểu, lựa chọn nhà cung cấp cho từng lần mua hàng hóa/dịch vụ, Tinhvan Group đã quyết định đưa vào áp dụng quy trình đánh giá NCU.

Quy trình này quy định chi tiết các bước tiến hành đánh giá, chọn lựa NCU truyền thống cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ công ty có nhu cầu sử dụng, được áp dụng cho hoạt động đánh giá nhà cung ứng định kỳ 6 tháng/lần. Theo đó, đầu quý I và quý III, các đơn vị tiến hành gửi danh mục hàng hóa dịch vụ có nhu cầu sử dụng trong kỳ và danh mục NCU tiềm năng đề xuất cho từng ngành hàng. Phòng HCNS có trách nhiệm tổng hợp các NCU và gửi thư mời cung ứng dịch vụ tới tất cả các NCU trong danh sách. Căn cứ trên thông tin thu nhận được, Ban đánh giá NCU sẽ lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp: phỏng vấn trực tiếp, gọi điện, xem hồ sơ để chọn lựa ra 01 NCU chính thức và 02NCU dự phòng. Danh sách các NCU chính thức sẽ được thông báo tới từng đơn vị và cập nhật trên MIS.

shutterstock_97357325

 

Quy trình này nhằm lựa chọn các NCU tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị, đồng thời rút ngắn thời gian tìm hiểu, lựa chọn nhà cung cấp cho từng lần mua hàng hóa/dịch vụ  (Ảnh minh họa)

Quy trình đánh giá được áp dụng trên toàn Tinhvan Group từ 21/8, trừ Công ty CP Tư vấn và Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (TVC). Việc đánh giá các NCU phát sinh mới khi có nhu cầu được quy định trong Quy trình Mua hàng.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Kế toán đã tổ chức buổi đào tạo “Hướng dẫn thực hiện đánh giá NCU theo quy trình mới”.

T.N