Xa lộ Tinh Vân

Tinhvan Group bảo vệ kế hoạch kinh doanh 2016

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 28 – 29/12/2015, 6 đơn vị thành viên thuộc Tinhvan Group sẽ bảo vệ kế hoạch kinh doanh 2016.

Tham dự các cuộc buổi bảo vệ kế hoạch kinh doanh gồm có: Thành viên Hội đồng Quản trị Tinhvan Group, Hội đồng phản biện, Ban Lãnh Đạo và thành viên chủ chốt các đơn vị thuộc Tinhvan Group, kế toán trưởng đơn vị cùng các trưởng ban khối BO.

Mở đầu chuỗi bảo vệ, anh Hoàng Tô – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tinhvan Group đã tóm lược về Nguyên tắc quản trị cũng như những điểm mới của Tinhvan Group trong năm 2016. Đồng thời, anh đặc biệt nhấn mạnh về chiến lược phát triển của công ty cho giai đoạn 5 năm tới.

chinh-7

Hơn 20 thành viên tham dự buổi họp

Sau khi tổng kết chung về hoạt động năm 2015, các đơn vị sẽ đưa ra phương hướng kinh doanh cho năm 2016, cụ thể qua những OKR. Hội đồng phản biện sẽ cùng phân tích những con số kinh doanh, mục tiêu… một cách hợp lý. Để bảo vệ thành công, các đơn vị phải trả lời thỏa đáng những câu hỏi đặt ra từ Hội đồng phản biện.

chinh-3

Anh Nguyễn Sơn Tùng – Tổng Giám đốc Tinhvan Solutions đại diện Tinhvan Solutions trả lời các câu hỏi từ hội đồng phản biện

chinh-5

Hội đồng phản biện Tinhvan Solutions

chinh1

Anh Phạm Thúc Trương Lương – Phó Tổng Giám đốc điều hành Tinhvan eBooks trình bày kế hoạch kinh doanh 2016 của Tinhvan eBooks