Xa lộ Tinh Vân

Tinhvan Group tái chứng nhận thành công ISO 27001:2013

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Trong 2 ngày 28 – 29/6/2016, Tinhvan Group đã tiến hành việc đánh giá tái chứng nhận ISO 27001:2013 và giám sát ISO 9001:2008.

Quá trình đánh giá do tổ chức DAS Vietnam thực hiện với ông Nguyễn Duy Hưng – Đánh giá trưởng và ông Lê Tất Trí Tưởng – Đánh giá viên.

Cuộc đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và đánh giá giám sát lần thứ nhất Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do D.A.S. Việt Nam thực hiện tuân thủ theo đúng quy trình đánh giá của Tổ chức chứng nhận D.A.S. UK và đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu đánh giá đề ra.

Trong thời gian qua, Tinh Vân đã thực hiện nhiều cải tiến theo cam kết của Lãnh đạo như cải tiến phương pháp đánh giá rủi ro an ninh thông tin (ANTT) theo quá trình, cải tiến các quy trình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, đưa ra các hình thức quảng bá thông tin mới như Bản tin ISO, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm ….

13521969_863331920438732_6164914131654049928_n

 

Quá trình đánh giá do Tổ chức DAS Vietnam thưc hiện

Sau 2 ngày đánh giá, tổ chức chứng nhận D.A.S tiếp tục duy trì giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và cấp giấy chứng nhận mới Hệ thống quản lý ANTT của Tinhvan Group

Ông Nguyễn Duy Hưng – Đánh giá trưởng cho biết: “Là một trong số ít những doanh nghiệp phần mềm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO/IEC 27001, Công ty Tinh Vân có thuận lợi là đội ngũ nhân sự có năng lực, trình độ và nhiều kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hệ thống quản lý có hiệu quả phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.”

Công ty Cổ Phần Công nghệ Tinh Vân (Công ty Tinh Vân) được thành lập vào tháng 7 năm 1997 trên cơ sở Phòng thí nghiệm Mạng máy tính thuộc Viện Công nghệ Vi điện tử. Trải qua quá trình phát triển, Công ty đã tạo được hình ảnh và uy tín là một trong các doanh nghiệp phần mềm tiêu biểu có chỗ đứng trên thị trường.