Xa lộ Tinh Vân

Tổng kết BO 2015

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Sáng ngày 8/1/2016, Ban Lãnh đạo Tinhvan Group cùng các thành viên chủ chốt khối hỗ trợ Tinhvan Group (BO) đã tham dự buổi họp tổng kết hoạt động trong năm 2015.

Tham gia buổi họp có đại diện Ban Lãnh Đạo Tinhvan Group, Các Trưởng Ban BO cùng các cán sự chủ chốt thuộc khối BO.

IMG_4805

Phần họp tổng kết của Ban Tài Chính Kế Toán

Các Trưởng Ban Tài Chính Kế Toán, Trưởng Ban Tổng Hợp và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Tinh Vân (TVr) đã lần lượt trình bày về tình hình hoạt động của những bộ phận mình quản lý. Theo đó, trong năm 2015, việc phân chia lại cơ cấu BO thành mô hình các ban đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Luồng thông tin được kết nối và thông suốt từ các đơn vị kinh doanh. Đặc biệt, cơ chế hoạt động mới của Ban Tài Chính Kế Toán và những thay đổi trong mô hình Quản trị nhân sự của Ban Tổng hợp đã giúp các đơn vị và khối hỗ trợ làm việc ăn ý với nhau hơn.

Tại buổi họp, các thành viên tham dự đã trực tiếp nói lên suy nghĩ và ý kiến đánh giá về tình hình hoạt động của cá nhân và của bộ phận mình trong năm qua, để từ đó, Ban Lãnh Đạo có cái nhìn nhiều chiều và rõ ràng hơn về các bộ phận.

IMG_4812

Ban Tổng Hợp đã có những cải tiến rõ rệt trong năm 2015