Xa lộ Tinh Vân

TVC 2015: Ổn định và phát triển bền vững

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ngày 5/1/2015, đơn vị cuối cùng của Tinh Vân –  Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting – TVC) đã tổ chức buổi bảo vê nội bộ kế hoạch kinh doanh 2015 với định hướng ổn định, phục hồi, phát triển bền vững.

Buổi bảo vệ có sự tham dự của 15 thành viên, bao gồm Ban lãnh đạo (BLĐ) TVC, các trưởng nhóm, kế toán trưởng và Hội đồng phản biện (HĐPB). Trước khi đưa ra những mục tiêu cần đạt được cho năm 2015, anh Nguyễn Huy Cương – Tổng Giám đốc TVC đã trình bày tổng quan hoạt động trong năm 2014. Theo đó, TVC đã vượt qua những thách thức và giữ vững vị thế Histaff của mình trên thị trường. Đặc biệt, đây cũng là năm TVC có những thay đổi khá đáng kể về mặt nhân sự.

IMG_8932

Các hoạt động của TVC 2015 cần đảm bảo đạt được những con số doanh thu tối thiểu, dựa trên Histaff mà mở rộng ra các giải pháp quản trị doanh nghiệp khác.

IMG_8949

Thành viên HĐPB gồm có anh Phan Quang Minh (ngoài cùng bên trái) – Giám đốc Truyền thông Tinhvan Group, anh Nguyễn Quan Sơn (giữa) và anh Phạm Thúc Trương Lương (ngoài cùng bên phải) – Phó Tổng Giám đốc Tinhvan Group.

Ở KHKD 2015, TVC đã xây dựng các mục tiêu với những con số cụ thể, được cân nhắc rất kỹ bởi các trưởng nhóm cũng như BLĐ đơn vị. Có thể tóm tắt OKR của TVC trong năm 2015 bởi slogan: Lợi nhuận – Vị thế – Nội lực. TVC sẽ tăng cường hiệu quả kinh doanh, tiếp tục nâng cao uy tín cho các giải pháp quản trị doanh nghiệp với sản phẩm core là Histaff và nâng cao chất lượng tổ chức. Tất cả các hoạt động đều hướng tới sự ổn định, phục hồi và phát triển bền vững.

IMG_8957

TVC 2015: Lợi nhuận – Vị thế – Nội lực

Tiếp sau đó, các trưởng nhóm đã trình bày và cùng thảo luận về các OKR của từng nhóm. Các góp ý từ HĐPB được đưa ra giúp hợp lý hóa KHKD 2015 của TVC.

IMG_8944

Các thành viên TVC đều tập trung suy nghĩ và đưa ra những phương án tốt nhất cho KHKD 2015

Thu Hằng