Xa lộ Tinh Vân

TVC triển khai giải pháp HiStaff cho Viện Dầu khí Việt Nam

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ngày 15/8/2014, Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân – Tinhvan Consulting (TVC) đã ký hợp đồng “Triển khai giải pháp Quản trị nguồn nhân lực tổng thể HiStaff” với Viện Dầu Khí Việt Nam (VPI).

Dự án này sẽ được triển khai từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2014 với 7 phân hệ gồm: Phân hệ quản lý Tuyển dụng, Phân hệ quản lý Thông tin nhân sự, Phân hệ quản lý Chấm công, Phân hệ quản lý Tính lương, Phân hệ quản lý Đào tạo, Phân hệ quản lý Đánh giá  và Phân hệ Quản trị hệ thống.

c_hi_staff

Giải pháp Histaff triển khai cho VPI sau khi được hoàn thiện sẽ cung cấp những tính năng mới nhất, đáp ứng được đầy đủ yêu cầu phát sinh về công tác quản lý cán bộ, đồng thời đảm bảo việc vận hành trơn tru của các quy trình hiện có, khai thác toàn bộ các dữ liệu lịch sử với cấp độ bảo mật cao nhất.

Việc VPI lựa chọn giải pháp Histaff của Tinhvan Consulting đã một lần nữa khẳng định được uy tín, năng lực và bề dày kinh nghiệm của công ty trong việc triển khai các dự án quản trị nguồn nhân lực nói chung và trong khối hành chính sự nghiệp nói riêng.

T.N