Xa lộ Tinh Vân

TVO đánh giá năng lực nhân viên 2016

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Nhằm ghi nhận chính xác những nỗ lực và đưa ra những chính sách phù hợp nhất cho nhân viên, Công ty CP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing – TVO) tiến hành đánh giá năng lực nhân viên 2016.

Việc đánh giá được áp dụng cho toàn bộ nhân sự sản xuất của TVO với chương pháp đánh giá 360 độ, không chỉ tự đánh giá chính mình mà các thành viên TVO còn đánh giá chéo lẫn nhau, đánh giá từ khách hàng, để có thể phản ánh chính xác và đa diện kết quả công việc, mục tiêu của từng nhân viên.

Quá trình đánh giá diễn ra từ ngày 30/10 – 30/11/2016

danh gia 360Mô hình đánh giá 360 độ

Đánh giá năng lực nhân viên là một hoạt động được triển khai định kỳ hàng năm của TVO. Đây là một trong số các hoạt động quan trọng nhằm thực hiện hóa khẩu hiệu “EMPLOYEE First” lấy nhân viên làm trung tâm. Mục đích của việc đánh giá năng lực nhân viên nhằm xem xét lại kết quả thực hiện công việc của CBNV trong năm 2016, giúp cho CBNV nhìn thấy được năng lực hiện tại và đặt ra lộ trình hoàn thiện bổ sung các năng lực còn thiếu để củng cố hoặc thăng tiến lên các vị trí mới, dùng làm cơ sở điều chỉnh tăng, giảm lương và các quyết định nhân sự và làm cơ sở để hoàn thiện các chính sách theo khẩu hiệu “EMPLOYEE First” .