Bảo vệ kế hoạch kinh doanh 2015

Tinhvan Group tổ chức Bảo vệ Kế hoạch 2015

Ngày 8/1/2105 tại Crowne Plaza, Tinhvan Group đã tổ chức hoạt động bảo vệ chính thức kế hoạch kinh doanh (KHKD) 2015. Buổi bảo vệ có sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kế hoạch, lãnh đạo các đơn vị cùng các các thành viên Hội đồng phản biện (HĐPB).
Đăng bởi: editor | 25/12/2019