Video

Bài hát “Vết lăn trầm”

Đăng bởi: editor | 23/4/2015

Anh Phan Quang Minh hát bài “Vết lăn trầm”, tại Đêm nhạc Trịnh Công Sơn (31-3-2015) nằm trong khuôn khổ hoạt động của Ngày văn hóa Tinh Vân năm 2015.

https://youtu.be/CFPzN9ckWcg?t=3m44s