Tin Tức Chung

Chuyển biến lớn về cơ chế

Đăng bởi: editor | 6/3/2015

Năm 2015, Tinhvan Group đưa vào áp dụng chính sách lương thưởng mới nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Ở vị trí là những người chịu tác động trực tiếp từ cơ chế này, nhân sự chủ chốt của các đơn vị đã có ý kiến như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi những chia sẻ từ họ nhé.

Phong-van-luong-thuong