onsite; tvo

Điều chỉnh chế độ phụ cấp onsite, nhân viên TVO nghĩ gì?

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, ngày 13/04/2015, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (TVO) đã phê duyệt quyết định về việc Điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với nhân sự onsite. My.tinhvan ghi nhận một số ý kiến tại TVO về quyết định điều chỉnh này.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019