Xa lộ Tinh Vân

Đào tạo refresh Mô hình CMMi for development

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 7/5 vừa qua, Công ty CP Công nghệ Tinh Vân đã tổ chức buổi đào tạo phục vụ cho việc Đánh giá tái chứng nhận CMMi level 3 với giảng viên là ông Triệu Anh Dũng – Chuyên gia tư vấn từ Công ty Tư vấn Ưu việt Quốc tế ECCI.

Buổi đào tạo có sự tham gia của hơn 15 người gồm toàn bộ các thành viên Quản lý chất lượng, nhân sự chủ chốt triển khai các dự án lớn của Tinh Vân.

chinh1

Ông Triệu Anh Dũng – Chuyên gia tư vấn từ Công ty Tư vấn Ưu việt Quốc tế ECCI – Giảng viên của buổi đào tạo

Sau khi giới thiệu tổng quan về CMMi, ý nghĩa của việc cải tiến quy trình cũng như cách sử dụng Bộ tiêu chuẩn CMMi, ông Dũng đã đi sâu, lý giải cấu trúc mảng quy trình, thành phần của CMMi level 3. Toàn bộ lộ trình triển khai và sơ đồ tổng quan các kết quả triển khai điển hình đã được ông Dũng minh họa bằng nhiều ví dụ thực tế cụ thể trong suốt quá trình công tác của mình.

Trong gần 4 giờ đồng hồ, ông Dũng đã tập trung phân tích Mô hình cải tiến trên 3 mảng: Quản lý, Kỹ thuật và các hoạt động chung trong tổ chức.

chinh-2

Gần 15 thành viên tham dự  gồm nhân sự chủ chốt trực tiếp tham gia triển khai các dự án lớn của Tinh Vân

Chị Nguyễn Hải Yến – Nhân viên phụ trách Đào tạo Tinhvan Group cho biết: “Có thể thấy CMMi có thể được thực hành áp dụng trong mọi lĩnh vực cuộc sống và việc áp dụng CMMi là thực sự cần thiết cho sự thành công của các doanh nghiệp.”

chinh-3

Các thành viên đều tập trung lắng nghe những kiến thức ông Dũng truyền đạt