Video

[ HóngTV ] #3 JIRA Tool

Đăng bởi: yennh | 6/12/2019

Jira là một ứng dụng quản lý dự án được phát triển bởi công ty phần mềm Atlassian của Australia. Jira là công cụ quản lý được sử dụng rộng rãi tại các công ty phần mềm trên thế giới.

Tại Tinh Vân Jira được customize riêng phù hợp với các yêu cầu theo dõi và quản lý dự án của đơn vị. Tất cả các vấn đề về tiến độ dự án, network, effort của dự án, KPI và chất lượng dự án sẽ đều được quản lý trong hệ thống Jira. Việc quản lý dự án trên Jira được tập trung và tổng thể hơn so với các phương án quản lý nhỏ lẻ, tản mác trước đây.

HóngTV

 

Tags: , , , ,