Xa lộ Tinh Vân

Họp Đại hội đồng Cổ đông Tinhvan Group 2016

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 29/04/2016, tại Chi nhánh Tinh Vân Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Buổi họp có sự góp mặt đông đủ các thành viên của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát cùng các cổ đông được uỷ quyền.

Anh-2

Các thành viên HĐQT và một số cổ đông Tinhvan Group tại buổi họp ĐHĐCĐ

Sau khi phát biểu khai mạc cuộc họp và thông qua nội dung chương trình họp, ông Hoàng Tô, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group đã thay mặt HĐQT và Ban Điều hành báo cáo tổng kết tình hình hoạt động chung của Tinh Vân trong năm 2015 cũng như đưa ra định hướng hoạt động, chỉ tiêu và các nhiệm vụ cho năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao các báo cáo và tờ trình của HĐQT và Ban Kiêm soát, gồm có: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kinh doanh 2015, kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh 2016; Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát.

Trong năm 2015, với khẩu hiệu Go Global, Tinh Vân đã có doanh thu vượt trội từ mảng Outsourcing, đặc biệt từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng với đó, công ty cũng có những thay đổi, cải tiến trong cơ cấu tổ chức như Thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển Tinh Vân, thay đổi cơ cấu BO thành các Ban… Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Tinh Vân áp dụng tổng thể phương pháp luận quản trị chiến lược OKR với hy vọng sẽ tạo nên động lực cho nhân viên ở tất cả các cấp.

Năm 2016, Tinhvan Group tập trung phát triển theo định hướng “Go Global – Go South – Go Service” với tâm thế “Service Mindset”. Tinh Vân sẽ chú trọng hơn vào gia tăng hàm lượng dịch vụ và tư vấn ngành, tập trung các bài toán dịch vụ core và Mobile Marketing. Tất các các đơn vị cùng mở rộng, đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp uy tín trên thế giới.