Xa lộ Tinh Vân

Tinh Vân họp tổng kết 9 tháng đầu năm

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 15/10, Tinhvan Group đã tổ chức buổi họp tổng kết 9 tháng đầu năm, nhìn lại toàn bộ tiến độ thực hiện kế hoạch để về đích năm 2016.

Buổi họp có sự góp mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên, các trưởng phó Ban của Tinhvan Holdings.

IMG_6535

Như thường lệ, mở đầu Chủ tịch HĐQT Hoàng Tô đã trình bày tổng quan tình hình hoạt động của Tinh Vân trong thời gian qua. Theo đó, mặc dù thị trường chung gặp nhiều khó khăn nhưng Tinh Vân vẫn có thể tìm thấy những điểm sáng. Tại quý III, trong khi TVHCM ký đươc nhiều hợp đồng lớn và ngày một khẳng định rõ nặng lực của mình tại thị trường miền Nam thì TVE cũng bận rộn với các dự án, bắt tay với các đối tác chiến lược. Chất lượng dịch vụ của khối BO cũng được đảm bảo, tiêu biểu là việc đánh giá thành công CMMi level 3.

Trong giai đoạn tới, Tinh Vân sẽ đầu tư mạnh vào việc phát triển con người, khuyến khích đội ngũ trẻ và khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới.

Sau đó, các đơn vị  lần lượt lên  trình bày tình hình cụ thể, phân tích những thách thức cũng như đề ra kế hoạch ngắn hạn trong quý IV và năm 2016 với sự đánh giá, góp ý của Hội đồng phản biện.