Xa lộ Tinh Vân

“Xây dựng OKR cần tính đến việc đo đếm dễ dàng”

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Trong giai đoạn từ 23/3 đến 4/4, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân sẽ tiến hành họp nội bộ để chốt OKR quý 1, chính thức đề xuất và xây dựng kế hoạch thực hiện OKR quý 2. My.tinhvan đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc điều hành TVT để tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến việc đo đếm kết quả OKR.

 -Hiện nay, trong việc đo đếm kết quả OKR còn gặp những khó khăn gì, thưa ông?

-Ông Bùi Văn Kiên: Quá trình thực hiện OKR gặp một số vấn đề như việc kiểm chứng kết quả OKR còn gặp khó khăn hơn dự tính ban đầu; chất lượng hoàn thành OKR cũng chỉ có những người tham gia trực tiếp mới đánh giá được còn rất nhiều người khác thì không kiểm chứng được. Do đó, tôi thấy trong việc xây dựng OKR cần phải tính đến việc đo đếm như thế nào cho dễ dàng hơn, khách quan hơn. Chúng ta cần phải có cách thức đánh giá hay công cụ đo đếm nào đó để việc đo đếm kết quả dễ dàng hơn.

Ví dụ như những con số % thì chúng ta có thể biết được ngay kết quả đạt được nhưng còn những mục tiêu không gắn với tỷ lệ % hay con số nào đó, mà mang tính chất định tính nhiều hơn thì thời hạn là một chuyện còn chất lượng công việc lại là một chuyện khác.

anh kien-tvt1Ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc điều hành TVT

Chúng ta đang triển khai OKR đến cấp phòng và suy cho cùng thì vẫn chưa bóc tách được trách nhiệm đến từng cá nhân. Các nhân viên vì đó cảm nhận về OKR có thể chưa thể sâu sắc được. Cảm nhận về OKR mới chỉ dừng ở cấp trưởng phòng, lãnh đạo đơn vị.

-Trong việc xây dựng OKR quý 2, ông thấy rằng Công ty cần có thay đổi gì không?

-Ông Bùi Văn Kiên: Trong việc xây dựng OKR trong quý 2, tôi thấy cần có cách thức để xây dựng OKR một cách khách quan, dễ dàng hơn trong việc đo đếm. Một điểm khác cần chú ý là phương pháp tổng hợp để đánh giá OKR vì một OKR phân cho một công ty thì công ty lại phân cho nhiều phòng. Mỗi công ty có một mục tiêu khác nhau và cách phân mục tiêu xuống các phòng khác nhau. Và, nếu chúng ta không đồng nhất về phương pháp để đánh giá thì sẽ có những điểm chênh lệch kết quả đo đếm. Ví dụ hầu hết các đơn vị khi được giao nhiệm vụ về lợi nhuận thì không ai phân OKR về lợi nhuận cho các phòng mà chỉ phân doanh thu thôi. Do đó khi tổng hợp về phần doanh thu thì chưa chắc lợi nhuận đã đạt được mức như vậy.

Đỗ An (thực hiện)

Tags: