Xa lộ Tinh Vân

Thảo luận Nguyên tắc đạo đức kinh doanh

Ngày 25/8/2014 tại Tinh Vân đã diễn ra buổi Thảo luận “Nguyên tắc đạo đức kinh doanh” do Phòng HCNS tổ chức. Buổi thảo luận là tiền đề cho việc ra mắt tài liệu về Quy tắc đạo đức kinh doanh của Tinhvan Group sẽ được ban hành trong thời gian tới.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019

TVC và TVT chào đón tuổi mới

Ngày 30/8 và 31/8, hai đơn vị thành viên của Tinhvan Group là Tinhvan Consulting (TVC) và Tinhvan Telecom (TVT) vừa chào đón tuổi mới với nhiều những dấu ấn trưởng thành đáng tự hào.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Trải nghiệm Classbook tại nhà sách Phương Nam Phú Thọ

Ngày 29/8, tại nhà sách Phương Nam Phú Thọ, Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai trương quầy trải nghiệm Sách giáo khoa điện tử Classbook thế hệ mới - Đây là hoạt động tiếp nối trong chuỗi sự kiện trải nghiệm Classbook do NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Intel tổ chức.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019