Xa lộ Tinh Vân

Thấu hiểu đơn vị

Tiếp tục với chuỗi đào tạo Nâng cao Chất lượng cán bộ Quản trị nhân sự, ở buổi đào tạo số 2, các cán bộ quản trị nhân sự của Tinhvan Group đã lần lượt trình bày những hiểu biết về sơ đồ tổ chức cũng như các chính sách, văn hóa tại đơn vị mà mình phụ trách.
Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

TVO – Cần rõ ràng khi làm việc với đối tác nước ngoài

Ngày 27/7 vừa qua, gần 20 nhân sự chủ chốt của Công ty Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing – TVO) đã có buổi đào tạo về những nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh của Tinhvan Group. Với đặc thù làm việc cùng nhiều đối tác nước ngoài, những nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của TVO.
Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Đào tạo Nâng cao chất lượng Quản trị Nhân sự

Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Quản trị nhân sự của Tinhvan Group, Ban Tổng hợp tổ chức chuỗi đào tạo về các kiến thức và kỹ năng cần thiết có liên quan trong thời gian một tháng kể từ ngày 28/7/2015.
Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019